Enquête Drinkwaterbedrijven

Wij willen samen met jullie aan de slag om de cao te verbeteren. Bij AVV staat duurzaamheid, inclusiviteit en moderne arbeidsvoorwaarden hoog in het vaandel. We willen ook graag blijven inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals kansenongelijkheid, energiearmoede en transitie. We vinden dat dit een gezamenlijk probleem is van werkgevers en werknemers!  

Maar het belangrijkste vinden we dat een cao wordt gedragen door alle medewerkers. Daarom stemmen bij ons zowel leden als niet-leden en willen we graag van jullie, medewerkers, horen hoe we gezamenlijk kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en op welke manier je deze in de cao terug zou willen zien.  Ook zijn we benieuwd wat er verder bij jullie speelt en wat jullie belangrijk vinden in de cao. Brand los!  

Feestdagen

Wij willen peilen hoe jullie aankijken tegen de feestdagen. Zijn jullie tevreden met de huidige feestdagen, of zien jullie liever andere feestdagen in de cao of willen jullie juist dat dit helemaal vrij is? Een mogelijkheid is om de standaard feestdagen af te schaffen en in plaats daarvoor verlofdagen op te nemen die je zelf vrij in kunt zetten. Hoe dit vormgegeven gaat worden, is nog niet uitgewerkt, maar we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden om de huidige traditionele feestdagen in te wisselen voor vrij in te zetten verlofdagen: 

Samenlevingsvormen

In veel cao’s krijg je een vrije dag voor gebeurtenissen die voor jou een bijzondere betekenis heeft, bijvoorbeeld een huwelijksjubileum. Ben je niet gehuwd heb je geen recht op een vrije dag. Wij willen dit inclusiever maken. Wij vinden dat een ieder recht heeft op een verlofdag op een voor jou bijzondere dag – bijvoorbeeld je hebt al 25 een samenlevingscontract met je partner. Of je bent al 12,5 jaar gelukkig gescheiden. Hoe kijken jullie hier tegenaan? 

Bijzondere verlofuren

Wanneer je trouwt of er een sterfgeval in de familie is, krijg je vaak bijzonder verlof. Nu bestaan er tientallen redenen waarom je een dag vrij nodig hebt in verband met lief of leed. Hoe denken jullie erover om dit verlof los te koppelen van deze specifieke dagen en een algemeen ‘lief en leed’-potje voor verlof te maken? Het is dan ook mogelijk om bijvoorbeeld verlof op te nemen bij het overlijden van en dierbare die geen familie is.  

Wat vind je ervan als de strikte regels voor bijzonder verlof vervallen en er een aantal algemene dagen voor terugkomen?  

Algemeen

Wat wil je verder nog besproken hebben aan de onderhandelingstafel, of wat mis je nog in de arbeidsvoorwaarden?

  • 1