Enquête kraamzorg min-plus uren

min-plus uren

Hoe zou er wat jou betreft omgegaan moeten worden met plus- en minuren?

Nu kunnen jij en je werkgever afspraken maken over een oplossing voor openstaande min- en plusuren. Hoe wordt hier in de praktijk invulling aan gegeven? En wat vind je ervan dat je zelf ook inspraak hebt?

Bij overwerk wordt er nu afgerond naar een uur werk, indien je langer dan een halfuur werkt. Wat vind je daarvan?

Overwerk wordt pas als overwerk gezien als het door de werkgever is opgedragen, als het niet incidenteel is en als je niet in schaal 65 of hoger zit. Wat vind je daarvan?

Momenteel is de vergoeding voor overwerk, vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat is overgewerkt. Wat vind je van deze vergoeding?

  • 1